Novinka


Rada USK Slavia Liberec - pondělí 11. března 2024

Výkonný výbor USK Slavia Liberec z.s.
svolává v souladu se Stanovami USK
RADU USK,
která se bude konat v pondělí 11. března 2024 od 16,00 hod.
v zasedací místnosti LB-STO.

 

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba předsedajícího Radě USK, zapisovatele, skrutátora
3. Výroční zpráva předsedy USK
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2023
7. Diskuse, závěr

Zpět na přehled novinek